Wednesday, July 10, 2013

Den Etienne Schneider an esou weider!


Ass dat do den Péckvillchen? Ma nee, dat ass een Osprey. 
A keng Spuer vum Etienne Schneider. Photo ET

Den Etienne Schneider an esou weider!

Ech sot zu menger Fra “ elo geet et awer duer,
Elo gëtt direkt emol op New York gefuer!
Ech wollt endlech dach den Etienne Schneider gesinn,
Ier all déi Ministeren an der Pensioun sinn.“

Et war ee grousst Fest am “University Club”.
D’ Dammen am sonndessen Kleed and d’ Hären am Schlapp,
Waren ugetratt fir Airtech ze feieren.
Doheem bezuelt déi jo alt e puer Steieren.

Prënz, Prinzessin, Fernand Lamesch a Michel Franck,
Waren all do, mee keen Schneider, war hien dann krank?
Nee, guer nit, mee hien konnt den Risk nit huelen,
Keng Regierung ze hunn fir d’ Réckrees ze bezuelen!


No comments:

Post a Comment